Stockholmsbörsen

På Stockholmsbörsen köps och säljs värdepapper. Stockholmsbörsen är mycket viktigarena för den finansiella infrastrukturen. Här kan du handla med aktier i svenska företag. Men på Stockholmsbörsen kan man inte bara handla med aktier utan även exempelvis optioner, obligationer, premieobligationer och förlagsbevis.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

När man redogör för utvecklingen på Stockholmsbörsen i nyhetssändningar, så syftar man på hur index har utvecklats. Denna utveckling, plus eller minus, anges i procent med den föregående börsdagen som referens. Den handel som pågår vid Stockholmsbörsen är uteslutande elektronisk.

Det var den förste juni 1990 som man började med elektronisk handel på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen ska därför inte uppfattas som någon fysisk plats. Tidigare så handlade man dock med aktier på Börshuset. Den första fondbörsauktionen hölls den 4 februari 1863. Idag är flera banker men också fondkommissionärer medlemmar på Stockholmsbörsen. Det innebär att dessa aktörer kan erbjuda sina kunder, det kan vara privatpersoner såväl som institutioner, rätten att handla på Stockholmsbörsen.

Det är företaget OMX som driver Stockholmsbörsen. Företagets aktie är även noterad på Stockholmsbörsen. Under årens lopp har OMX genomgått flertalet namnbyten och sammanslagningar. OMX står för Optionsmäklarna, som grundades av den svenske finansmannen Olof Stenhammar. Företaget OMX driver inte bara Stockholmsbörsen utan även börserna i Köpenhamn, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius. Dessa börser drivs under ett gemensamt namn, The Nordic Exchange.

Stockholmsbörsen är öppen måndag till fredag 09.00-17.30. Helgdagar är Stockholmsbörsen stängd. På Stockholmsbörsen handlas det med aktier från ungefär 300 företag. År 2006 så bildades den Nordiska listan. Sammanslagningen till den gemensamma börslistan, där Stockholmsbörsen ingår tillsammans med börserna i Danmark och Finland, har omkring 600bolag noterade. Anledningen till denna lista är att OMX vill att Norden ska betraktas som en gemensam marknad.

Den Nordiska listan är uppdelad i tre. Dessa är Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Indelningen baserar sig på bolagens börsvärde. För att hamna på Large Cap-listan så måste det aktuella bolaget ha ett börsvärde som ligger över en miljard euro. När det gäller Mid Cap-listan så ska bolaget ha ett börsvärde som ligger mellan 150 miljoner och 1 miljard euro. Har bolaget ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro så återfinns det på Small Cap-listan.

Vidare finns också en sektorindelning. Den sker enligt GICS, Global Industry Classification Stndard. Bolagen delas in efter deras verksamhet. Sektorerna är energi, material, industrivaror och tjänster, sällanköpsvaror och tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, telekomoperatörer och kraftförsörjning. För att följa med och se aktuell statistik från Stockholmsbörsen kan du surfa in på deras hemsida.