Riskkapital

Alla investeringar man gör är förknippade med en viss risk. Ett riskkapital är den insats av medel som du själv, eller någon utomstående, lägger in i ditt företag. Det förekommer exempelvis att företag tar in riskkapital vid en nyemission. Förhoppningen med ett riskkapital är att det inom en viss framtid ska ge avkastning på insatsen. Att hitta rätt finansiering är ingen enkel uppgift. Det är ofta en mycket tidskrävande process.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

Innan du väljer finansieringsformen riskkapital är det mycket viktigt att du grundligt går igen de fördelar respektive nackdelar som finns. Skulle inte ditt företag utvecklas på ett sådant sätt som du hoppas, riskerar du att förlora hela eller delar av riskkapitalet. Om du känner dig osäker på hur du ska agera, så är det alltid en god idé att ta hjälp av en sakkunnig som kan hitta den bästa lösning för dig.

När det gäller investeringar av riskkapital i mindre bolag, som är onoterade, så kallas detta för ”Private Equity”. När ett företag tar emot riskkapital så innebär detta vanligtvis inte att företag blir återbetalningsskyldiga i form av räntor och amorteringar.

När man drar igång en viss verksamhet, och exempelvis ännu inte kunnat börja med försäljningen av den vara som man ämnar producera, kan man vara i behov av riskkapital. Nya ägare, som för med sig ett riskkapital, kan ge ett företag försprång gentemot konkurrenter som befinner sig i samma situation. Alternativet till riskkapital, vid uppstartandet av ett företag, kan exempelvis vara att man är tvungen att initialt avstå från löner men också investeringar.

Det är mycket viktigt att vara medveten om det faktum att den som investerar i ett företag med riskkapital i praktiken köper en del av företaget. Det innebär att du som är ursprunglig ägare till företaget får mindre makt. I vissa fall kan det till och med bli så att investeraren av riskkapital tar kontroll över företaget. Det är vanligt att de som tillför riskkapital kommer tar plats i det aktuella företagets styrelse. Viktigt att komma ihåg är också att en del investerare av riskkapital har som målsättning att snabbt sälja vidare företaget. Detta ska du alltid ha i åtanke, innan du låter riskkapitalister få inflytande över ditt företag.

Skulle man investera i flera olika företag, så är det viktigt att komma ihåg att de vinster man gör alltid måste täcka de förluster som man gör på något annat håll. Dåliga investeringar måste följaktligen kompenseras av lyckade. Privatpersoner eller institutioner har, på grund av risktagandet, i regel mycket höga avkastningskrav. Svenska Riskkapitalföreningen är en förening för personer och företag som arbetar inom riskkapitalbranschen i Sverige. Dess övergripande syfta är att arbeta för en väl kapitalmarknad.