Premieobligation

En premieobligation är en storts statsobligation. Räntan samlas ihop och lottas ut bland de olika innehavarna av premieobligationer.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

Tidigare var det mycket fördelaktigt att spara i premieobligationer. Detta eftersom skatten på vinsten var mycket låg. Idag är förvisso vinster på premieobligationer befriade från skatt, men samtidig är den ränta som lottas ut lägre om man jämför med andra sparformer. Före 1996 så var alla premieobligationer i pappersform. Idag existerar endast premieobligationer i elektronisk form. En premieobligation har ett pris som normalt ligger på 1000 kr.

Om man ett givet antal premieobligationer i en viss nummerföljd, så ger detta en så kallad garantivinst. Detta innebär att man erhåller en viss ränta, samtidigt som man deltar i en utlottning om den resterande delen av räntan. Hur många premieobligationer i en serie du måste köpa för att vara garanterad vinst varierar. I regel handlar det dock om 50 stycken. Kom ihåg att det måste vara en äkta serie i obruten följd. Vinsterna på premieobligationer dras två till sex gånger årligen. Dragningarna, som är offentliga, övervakas av Lotteriinspektionen. Om du vill vara med vid en dragning, så ska du anmäla detta intresse på förhand. Detta eftersom platsantalet är begränsat. I samband med att din premieobligation förfaller, så betalas det nominella beloppet tillbaka till dig.

Köper du 50 stycken premieobligationer i en följd så innebär det att dina miljonchanser ökar. Då dina premieobligationer är registrerade på ett värdepapperskonto (vp-konto) så innebär detta att du inte behöver övervaka dragningarna. Således behöver du skaffa ett vp-konto innan du köper premieobligationer. Det är mycket enkelt att öppna vp-konto. Du vänder dig bara till din bank eller fondkommissionär. För att få upplysningar om ditt existerande vp-konto hör du bara av dig till den bank eller fondkommissionär, där du har ditt konto. Skulle du av någon anledning glömma bort vart du har ditt konto, så kan du alltid se efter på den senaste avin du fått, eller ditt årsbesked.

Storleken på det belopp som ska lottas ut bestäms två dagar innan försäljningen börjar. Det är den aktuella marknadsräntan som styr den totala vinstsumman. Premieobligationer säljs under ungefär 14 dagar. Från det att försäljningen är avslutad tar det en vecka innan du får ett skriftligt bevis på ditt köp. Vid detta tillfälle får du också ett inbetalningskort. Ungefär två veckor efter att du betalat, skickas en bekräftelse med ordnings- och serienummer på premieobligationer, hem till dig med posten. Vinster betalas vanligtvis ut fyra bankdagar efter vinstdragningsdagen. Klockan 13.00, på dragningsdagen, kan du se det senaste resultatet på Riksgäldens webbplats. Du har också möjlighet att beställa en dragningslista från Riksgälden efter varje vinstdragning.

Det är riksgälden som ger ut premieobligationer. Riksgälden är den svenska statens interna
bank. Premieobligationer kan också köpas via affärsbankerna. På Stockholmsbörsens räntemarknad finns det också en andrahandsmarknad för premieobligationer. Emellertid är handeln med premieobligationer tämligen liten. Det handlar om, som högst, ett par hundratusen per obligation och dag. Preskriptionstiden för vinster är tre år samt tio år är det gäller kapital. Det innebär alltså att du har möjlighet att lös in dina premieobligationer i tio år efter den dag de förfallit. För vinster gäller det tre år efter den sista vinstubetalningsdagen.