PPM fonder

Premiepensionsmyndigheten, PPM, förvaltar pensioner. PPM har flera olika uppgifter. De ska bland annat besluta om premiepensionen och se till så att pensionssparare får tillräckligt med information.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

Vidare ska PPM ansvara för premiepensionskonto men också bokföra samt genomföra de köp och försäljningar av fondandelar som du i egenskap av pensionssparare begär. Förutom detta ska PPM administrera efterlevandeskydd som ingår i systemet.

Du betalar 18,5 % av din inkomst före skatt till allmän pension. Av dessa 18,5 % går 2,5 % till din premiepension. Vidare finns det något som heter garantipension. Den innebär ett grundskydd för dem som inte arbetat eller haft en låg ersättning. Förutom detta får merparten pension som regleras i avtal mellan fackförening och arbetsgivare. En del av den svenska befolkningen har också ett privat pensionssparande.

PPM har en mycket väl utbyggd webbplats där man kan få mycket matnyttig information om fonder. På PPM:s hemsida kan du söka efter fonder på olika sätt. Du kan söka efter fonder som har fondbetyg och fonder som har en miljö/etisk märkning. Vidare kan du söka efter fonder på PPM:s hemsida som fondbolag förvaltar. PPM hjälper dig också, på ett mycket pedagogiskt och överskådligt sätt, att byta fonder.

PPM fonder kan handlas på olika sätt. Anledningen till att det skiljer sig åt är beroende av den tid det tar för ditt fondbyte att registreras på ditt konto. Således finns det så kallad normal handel, fondhandel med fördröjd kursrapportering, fondhandel med förlängd handel men också fondhandel med fördröjd kursrapportering såväl som förlängd handel. I dagsläget är det kostnadsfritt att byta fonder i premiepensionssystemet.

Man ska komma ihåg att det inte är riskfritt med fonder. Värdet på dina fonder fluktuerar. När man talar om graden av risk så utgår man från hur mycket en viss fond har varierat i värde över en viss tid. PPM kan hjälpa dig på oberoende av vad du har för taktik beträffande ditt fondsparande. Är du en person som vill ta saken i egna händer, men kanske saknar den kunskap som behövs, så kan du ta hjälp av de så kallade PPM-Lotsen. Det är en tjänst som föreslår en fondportfölj, vilken ger en värdeutveckling som står i relation till den nivån av risk du valt.

Om du känner att du har kunskap, och inte behöver någon hjälp från PPM-Lotsen, så kan du på egen hand välja ur PPM:s utbud av fonder. Saknar du drivkraft att aktivt engagerade dig i ditt PPM-sparande, men samtidigt är angelägen om att dina pengar ska förvaltas på ett bra sätt, så är kanske så kallade generationsfonder ett bra alternativ.