Aktiefonder

För att en fond ska klassas som en aktiefond så måste minst 75 % av den totala fondförmögenheten placeras i börsnoterande aktier. Som andelsägare i en fond så innebär detta att du är indirekt delägare i samtliga företag som fonden äger aktier i.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

Om du äger delar i en aktiefond så sprider du också ut ditt risktagande. Du kan, som ägare av en aktiefond, aldrig veta på förhand hur stor din avkastning kommer att bli. När du äger en del i en aktiefond så placeras dina investeringar i vanligtvis omkring 20 till 30 företag. En aktiefond måste emellertid innehålla 16 olika aktier.

Man ska vara medveten om att det kan skilja mycket beträffande riskerna, beroende av vilken aktiefond som man väljer att placera sina pengar i. Generellt kan man dock säga att en aktiefond som är mycket specialiserad innebär ett större risktagande. Jämfört med blandfonder och räntefonder så varierar också värdet på aktiefonder mer över tid. Således är aktiefonder inte ett lämpligt sätt att investera dina pengar ifall du tänkt spara kortsiktigt. Vill du spara på lång sikt är aktiefonder ett bra alternativ. Detta eftersom avkastning är högre än om du lägger pengarna på ett sparkonto eller köper obligationer.

Aktiefondera delas också in i olika kategorier, såsom länder, branscher eller regioner.
Väljer du att satsa på en aktiefond som innehåller aktier från flera länder, så innebär detta en lägre risk. Satsar du på en aktiefond som är specialiserad på en bransch eller en region som medför detta ofrånkomligt att du tar en större risk. Vidare tar du en större risk om du väljer att investera i aktiefonder som är inriktade på snabbt växande marknader. Det kan exempelvis vara Sydamerika eller Östeuropa. Vill du ha säkrare fonder ska du investera i marknader som är mer etablerad, såsom exempelvis Europa och Nordamerika.

Vidare skiljer gör man en uppdelning mellan aktivt förvaltade fonder och indexförvaltade fonder. När det gäller aktivt förvaltade fonder så är målet att värdeförändringen ska bli bättre än den börs som fonder jämför sig med. I fallet med indexförvaltade fonder så är målet att uppnå en värdeförändring som är densamma som genomsnittet för den börs som den jämför sig med. Om du investerar i fonder som placeras utomlands så påverkas den av valutaförändringar.

Du kan få din avkastning på din aktiefond på flera olika sätt. Du kan få ränta på den dela av aktiefonden som är placerad i räntebärande värdepapper eller på ett bankkonto. Du kan också få avkastning då de aktier som finns i fonden ger utdelning. Vanligtvis så får du, som ägare av aktiefonder, den största avkastningen då aktierna stiger i värde. När det gäller aktiefonder som är registrerade i Sverige, så sker utdelningen vanligtvis en gång om året. Skulle du vilja ha ut mer av avkastningen så kan du sälja fondandelar. En stor fördel i sammanhanget är att du själv kan bestämma när du ska betala skatt på en betydande del av fondens avkastning.

Aktiefonder är ett mycket bra sätt att spara på lång sikt. Innan du skaffar dig aktiefonder så kan det vara en god idé att rådgöra med någon sakkunnig. Den sakkunnige kan hjälpa dig att hitta ett sätt att investera som passar just dig.