Aktiehandel

Aktiehandel är en term som betecknar köpande respektive säljande av aktier på en börs. Den tekniska utvecklingen har gjort så att Internet blivit en viktig arena för aktiehandel. Ett nyckelord när det gäller aktiehandel är köpkraft. Köpkraften innebär det maximala belopp som du har att tillgå för att köpa aktier via en webbank.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

För att räkna ut din köpkraft måste man ta hänsyn till dina aktiers marknadsvärde, saldon i ditt vårdkonto och värdeandelskonto, men även nettosumman på obetalda börsuppdrag.

Förutom detta ska också värdet på dina fondandelar räknas med. Följaktligen är din köpkraft vid aktiehandel något som hela tiden ändras. För att stärka din köpkraft så ska du sälja aktier, och när du köper aktier så minskar den. Kom ihåg att du betalar en avgift när du använder dig av en aktiemäklare för att ta hand om din aktiehandel. Det är alltid bra att jämföra avgifter och kostnader mellan flera olika aktiemäklare innan du väljer att anlita någon. Ett annat central begrepp när det gäller aktiehandel är att gå kort. Då du säljer aktier som du ännu inte äger, så går du på kort. Syftet med denna typ av aktiehandel är att du ska kunna köpa tillbaka dessa aktier under samma dag, men för ett längre pris än vad du sålde dem för.

För att bli framgångsrik när det gäller aktiehandel krävs det flera olika saker. När man köper och säljer aktier, så utsätter man sig alltid för en risk. För att få ner riskgraden så ska man handla med aktier i flera olika branscher och företag. Om din inriktar din aktiehandel på en bransch, och den skulle börja gå dåligt, så är du ytterst sårbar. Innan du börjar med aktiehandel så ska du också fundera på vilka mål du har med dina investeringar.

I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att aktiehandel är en sparform på lång sikt. Därför ska du alltid fundera på hur länge du kan avvara dina pengar. Börsen kan gå ner i perioder, men om man ser fem till tio år framåt i tiden så går börsen i regel alltid upp. Därför är det mycket viktigt att man har investerat en summa som man faktiskt vet att man kan avvara över en viss tid. Därmed slipper man att tvingas sälja under den period då börsen går dåligt. Självklart finns det även de som göra snabba vinster med aktiehandel. Om man ska ägna sig åt den typen av aktiehandel så krävs det att man är mycket väl insatt. Vidare så måste man hela tiden följa aktiemarknaden för att veta precis i vilket ögonblick som man ska sälja.

När du sysslar med aktiehandel så bör du vara väl insatt i de branscher i vilka du investerar dina pengar. Det också mycket viktigt att hela tiden tänka kritiskt när man ägnar sig åt aktiehandel. Kom också ihåg att experter kan ha fel. Förlita dig aldrig helt på någon annan persons kunskap och råd när det gäller aktiehandel. Ju mer strukturerad och analyserande du är i ditt aktiehandlade, desto bättre. Du ska alltid kunna motivera för dig själv varför du säljer en viss aktie och säljer en annan. Vidare ska du planera för hur du ska göra med skatten från eventuella vinster.